Mångfaldens förskola

Alla Deltagares processreflektioner Mångfaldens förskola Relevant läsning Övrigt aktuellt

Förskollärare kompetensutvecklas genom ”Mångfaldens förskola”

Tidningen Förskolan har intervjuat förskollärare om hur de fördjupar sig i yrket och en av de intervjuade förskollärarna beskriver arbetet… Läs mer

Mångfaldens förskola

Språkutvecklande förskola

En kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskolan. Bristande likvärdighet i svensk förskola är ett stort problem, och allra mest drabbar… Läs mer

Mångfaldens förskola

Stort sug efter mångfaldsbok

Anniqa Sandell Ring vill med sin bok ­”Mångfaldens förskola – flerspråkighet, ­omsorg och undervisning” ge förskolepersonal­ stöd, tips och fakta om… Läs mer

Mångfaldens förskola

Flerspråkighet i förskolan – en demokratisk fråga

I dagens förskola finns många barn med ett annat modersmål än svenska. Att ge små barn, oavsett bakgrund, möjlighet att… Läs mer

Mångfaldens förskola

Recension av Mångfaldens förskola

Lektör Eva Lexell Törnbloms recension av Mångfaldens förskola för BTJ-häftet Förskolorna idag präglas av kulturell, social och språklig mångfald. Forskning… Läs mer

Mångfaldens förskola