Övrigt aktuellt

Alla Deltagares processreflektioner Mångfaldens förskola Relevant läsning Övrigt aktuellt

Språknätverket i Kalmar bjuder in till föreläsning 

Arbetar du inom förskola, öppen förskola, bibliotek eller barnhälsovård i Kalmar kommun? Måndag den 30 oktober besöker Förskoleutveckling Kalmar för… Läs mer

Övrigt aktuellt

En utbildningsdag i förskolan KreaNova

Under drygt ett års tid har förskoleutveckling.nu samverkat med Borås stad och förskolan KreaNova genom webbutbildningen Mångfaldens förskola. Nu var… Läs mer

Övrigt aktuellt

PIRLS: en studie om läsförmåga

De resultatförsämringar som skett fördelas inte jämnt över hela elevpopulationen. Det är framför allt elever som tillhör de mest lågpresterande,… Läs mer

Övrigt aktuellt

Forskare: Bra för ettåring att gå i förskola

Barnomsorg av god kvalité kan bidra till att öka alla barns sociala förmåga och jämna ut skillnaderna mellan barns förutsättningar,… Läs mer

Övrigt aktuellt

Jönköping och Mångfaldens förskola

19 april föreläste Förskoleutveckling om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på Högskolan i Jönköping. Det var ett stort gäng som deltog… Läs mer

Övrigt aktuellt

Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer… Läs mer

Övrigt aktuellt

S vill införa språkkrav för förskolepersonal

Artikel från Aftonbladet om hur Socialdemokraterna vill införa språkkrav för förskolepersonal.

Övrigt aktuellt

Förskoleplikt för att stärka barns språkförmåga i svenska?

En debatt är högst aktuell på nationell nivå i samhället och på lokal nivå, i kommunerna, som rör förskoleplikt för… Läs mer

Övrigt aktuellt

Satsning på barnens språk och kunskapsutveckling i Vivalla förskolor

Artikel i Pedagog Örebro om Vivalla förskolornas satsning på språk och kunskapsutveckling genom bland annat vår webbutbildning utifrån boken Mångfaldens… Läs mer

Övrigt aktuellt

Intressant konferens som nu är öppen för anmälan

Nu kan du anmäla dig till årets viktigaste utbildningsdag om interkulturellt arbete i förskolan : Interkulturell Förskola Ämnen som kommer… Läs mer

Övrigt aktuellt