Relevant läsning

Alla Deltagares processreflektioner Mångfaldens förskola Relevant läsning Övrigt aktuellt

Färsk rapport från Skolfi om språkutveckling och social inkludering

Ett rikt språk är en förutsättning för lärande, men också för delaktighet och social inkludering. Rapporten är ett sätt att… Läs mer

Relevant läsning

Skolverkets lägesbedömning 2023

Skolverkets lägesbedömning visar att den svenska skolan inte ger alla elever samma möjligheter. Skillnaderna mellan elevgrupper och skolor ökar. Elevers… Läs mer

Relevant läsning

TAKK för flerspråkiga barn

Vi vill tipsa om följande artikel av Eva-Kristina Salameh om TAKK och om brist- och resursperspektiv i mötet med flerspråkiga… Läs mer

Relevant läsning

Så kan förskolan arbeta språkutvecklande

Förskolor kämpar dagligen med att rusta alla barn i svenska språket. Men en sammanställning över vilka arbetssätt som är mest… Läs mer

Relevant läsning