Förskoleutveckling.nu

Integritetspolicy

Vi värnar om dig och dina personuppgifter och gör vårt bästa för att skydda dem. Denna policy avser förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt informera dig om vilka rättigheter du har som användare.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Ansvarig för de uppgifter som vi lagrar är

Förskole & Skolutveckling Sandell Ring AB

Organisationsnummer: 559057-2763

Adress: Gripgatan 11A, 582 43 Linköping

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: support@forskoleutveckling.nu

Om förändringar i integritetspolicyn

Vi kan i framtiden komma att göra ändringar i integritetspolicyn ifall att vi ändrar det sätt vi hanterar personuppgifter eller vilka uppgifter vi lagrar. Du kan alltid läsa den senaste versionen av policyn här www.forskoleutveckling.se/integritetspolicy.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

För att kunna administrera ditt konto lagrar vi din e-postadress, för- och efternamn och arbetsplats. Detta sker i samband med att ditt konto skapas.

Vid användandet av plattformen sparas de uppgifter som du skriver in under respektive modul. De uppgifter som vi samlar in i respektive modul är:

  • Läslogg och Frågeställningar
  • Reflektion och analys (text och/eller uppladdade dokument)

Din/dina organisations- och uppdragsgivareadministratörer har tillgång till alla dina uppgifter. De kan läsa dina läsloggar, reflektioner och analyser och ev. övrig dokumentation som du valt att dela i plattformen. De kan även se hur långt du kommit i respektive modul (baseras på vilka moment du markerat som genomförda).

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi hämtar inte personuppgifter från någon extern källa utan använder endast de uppgifter som du eller din organisationsadministratör angett.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delas med din/dina uppdragsgivar- och organisationsadministratörer för att de ska kunna administrera ditt genomförande av utbildningen. Även våra administratörer har tillgång till dina uppgifter i administrativa syften.

Vi tar hjälp av två företag som hjälper oss hantera våra IT-tjänster (serverlösning, mailtjänster, plattformsutveckling och IT-support). Dessa kan komma att ta del av dina personuppgifter i syfte att kunna uppfylla de tjänster vi erbjuder dig.

Vi delar aldrig med av oss av din data till någon tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter hanteras inom Sverige och kommer inte överföras utanför EU.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som din uppdragsgivares avtal löper eller tills dess du själv väljer eller begär att dina uppgifter ska bli raderade. Gallring av personuppgifter sker automatisk direkt i samband med att en licens löper ut eller när du som användare själv väljer att ändra eller radera din information. All information och övrig dokumentation kopplat till kontot gallras samtidigt som ett konto gallras.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du ett antal rättigheter som registrerad. Du kan läsa mer ingående information om dem via följande länk: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

Rätt till radering

Om du vill att ditt konto ska raderas kommer dina personuppgifter och dokumentation att raderas. Vi kommer däremot anonymisera viss information i statistiska syften för att kunna beräkna antalet användare, antal organisationer, antal uppdragsgivare, antal påbörjade och genomförda moduler som plattformen hanterat.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att vi sparar felaktiga personuppgifter sparas om dig har du rätt att få dessa uppgifter rättade. I de flesta fall kan du ändra dina uppgifter själv eller med hjälp av din organisations administratörer.

Rätt att ta del av dina uppgifter

Du har rätt att ta del av de uppgifter som lagrats om dig. Du kan göra det genom att logga in i plattformen och gå till ”Mitt konto”.

Rätt till begränsning

Du kan själv utöva begräsning genom att reglera ditt användande av våra tjänster och ändra uppgifter som är sparade om dig. Du kan också göra detta genom din organisations administratörer.

Rätt att invända

Du har alltid rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta din organisations administratörer.

Kakor

Användandet av kakor (cookies) är nödvändig för att möjliggöra plattformens funktionalitet. Vi använder oss av kakor för att hantera säker inloggning och kontofunktionalitet och förbättring av din användarupplevelse. Genom att besöka, logga in i och navigera vår plattform så godkänner du användandet av kakor. Typen av kakor som används är autentiseringskakor som innehåller en referens till den session som du använder dig av när du loggar in på plattformen. Vi använder inga tredjepartskakor.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen.

Om du anser att det sätt som vi behandlar dina personuppgifter är i strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta oss på support@forskoleutveckling.nu

Du kan vid behov också kontakta IMY.
Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: imy@imy.se