Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det får användas till att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan, att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan och till kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

Statsbidraget ska gå till att stärka språkutvecklingen i svenska i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

Aktuellt

  • En obeskrivlig resa tillsammans
    Hej från oss på förskolan Milstensgården i Borås! I förrgår hade vi sista tillfället på temat Mångfaldens förskola och summerade… Läs mer
  • Språkrik förskola
    Likvärdighet är när alla barn ges möjlighet att utveckla sitt språk Språkutveckling är fortsatt ett av de mest aktuella utvecklingsområdena… Läs mer