Föreläsningar

Föreläsningar och workshops för fördjupad kunskap

Är ni intresserade av att fördjupa förståelsen för innehållet i boken Mångfaldens förskola? Har ni funnit en del i boken som intresserar er särskilt mycket eller som ni upplever att ni behöver mer kunskap om?

Tillgänglig som digital- eller liveföreläsning

Målarbete i förskolan

Den här serien om tre st. filmer hör ihop med kapitel/modul 3, Mångfaldens förskola, och riktas i första hand till er som har någon form av ledningsfunktion i eller för förskolan.

Presentationerna som rör målarbetet i förskolan har kommit till efter att rektorer och pedagoger efterfrågat mer stöd och förståelse för vad språkmål innebär och hur man kan formulera konkreta språk- och ämnesmål med ett ”hela-dagen-perspektiv” som går att följa upp och utvärdera.  Här ges praktiska och konkreta exempel som stödjer förskolans systematiska arbete med planering och uppföljning i riktning mot de nationella målen. I presentation 3 får du ta del av filmer från den pedagogiska praktiken och vara aktiv i formuleringen av mål och målkriterier.

Följande delar ingår i denna serien:

Del 1

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på mål (34 min)

Del 2

Mål – medel – effekt (50 min)

Del 3

Att omsätta målarbetet i praktiken (31 min)

Tillgång:

Digitalt eller live

Licens:

Med licens till Webbutbildningen

  • 1 månad 12 000kr exkl. moms
  • Hela kvarstående licensperioden från 20 000kr exkl. moms

Utan licens till Webbutbildningen

  • Tidsperiod och pris enligt överenskommelse

Inspelad föreläsning eller liveföreläsning

Förskoleutveckling erbjuder inspelade föreläsningar eller, i mån av tid, föreläsning på plats hos er. I vissa föreläsningar finns en workshop inom ramen för det kollegiala lärandet.

Ett komplement till webbutbildningen Mångfaldens förskola

Föreläsningarna är ett komplement till grundutbudet i webbutbildningen Mångfaldens förskola. Har din kommun/huvudman tecknat avtal för en licens till webbutbildningen kan dessa föreläsningar stötta er i er process och fördjupa er kunskap ytterligare om något specifikt innehåll i boken Mångfaldens förskola. Kommuner/huvudmän som tecknat licens erbjuds beställa föreläsningar till specialpris.

Till er som inte tecknat en licens

Ni som inte tecknat licens och inte har tillgång till utbildningsmaterialet i de 15 modulerna i webbplattformen kan trots det ta del av dessa föreläsningar utifrån era specifika behov.

Vissa föreläsningar är dock riktade till de som tecknat en webbutbildningslicens. Det framgår vid varje föreläsning vem föreläsningen riktas till.

Hur kan föreläsningarna användas?

Föreläsningarna kan användas under en kompetensutvecklingsdag eller en längre period, utifrån era önskemål och behov. Föreläsningarna streamas på ett enkelt sätt från Förskoleutvecklings webbplattform.

Särskilt önskemål om innehåll?

Ni kan även kontakta Förskoleutveckling via kontakformuläret på hemsidan om ni har ett särskilt önskemål om ett föreläsningsinnehåll. Förskoleutveckling kan i mån av tid skapa nya föreläsningar med utgångspunkt i det ni önskat.

Nya föreläsningar presenteras successivt på hemsidan, i mån av tid.

Beställning av föreläsning

Önskemål om beställning av en eller flera föreläsningar och frågor skickas via kontakt/beställningsformuläret.

Inlästa kapitel

Behov av inlästa kapitel

Många pedagoger har kontaktat oss angående behovet att kunna lyssna på boken samtidigt som de läser texten. Nu finns möjligheten att beställa inlästa kapitel via ljudfil som laddas ner. Det är enkla inspelningar där inte all text, som figurer, bilder, bildtext etc. läses in eller beskrivs. Önskar ni en mer utförlig inspelning är det talboken via biblioteket Legimus ni får försöka införskaffa. Det gäller t.ex. de som har synfel och som behöver få allt innehåll uppläst.

Inlästa kapitel från boken:

Mångfaldens förskola

Alla kapitel i boken Mångfaldens förskola finns inlästa. Ni kan enkelt beställa de ni behöver i beställningsformuläret.

Tillgänglig:

Digital fil som laddas ner

Licens/
tidsperiod:

Oändlig

Kostnad:

499kr exkl moms per kapitel (ett ljudpaket med alla 15 kapitel 7500kr exkl. moms)

Bra att tänka på!

Du som använder dig av ljudfilerna, tänk på att du behöver pausa när foton och figurer dyker upp på sidan för att ta del av dem. De hamnar inte alltid exakt där de beskrivs i texten. Ibland kommer de före, ibland efter texten där de beskrivs. När en hänvisning till en bild/figur dyker upp i texten, pausa gärna direkt, titta på bilden och läs texten som hör till fotot eller figuren. Det hjälper dig att förstå texten bättre.

Så kallade bloopers (tabbe, blunder, misstag) kan förekomma när människor är inblandade. Hör ni något ”knas” i en ljudfil som är så pass stort att det stör önskar jag att ni kontaktar förskoleutveckling.nu, antingen via Kontaktformuläret på hemsidan eller via mejl. Ibland sker missar vid redigeringen som vi gärna vill få vetskap om.