Flexibla digitala utbildningsinsatser och ”utbildningspaket”

I första hand erbjuder vi flexibla digitala utbildningsinsatser och ”utbildningspaket” för huvudmän och rektorer som vill leda kompetensutvecklande insatser med förskolepersonal på plats i kommunen och där enskilda förskolor eller alla förskolor kan delta.  

Vi prioriterar att samverka med huvudmän, rektorer och övriga medarbetare i långsiktiga, fördjupande kompetensutvecklingsinsatser i vilka boken Mångfaldens förskola spelar huvudrollen. Modulerna med sitt innehåll kompletterar boken och bidrar till ökad kunskap och fördjupning samt stärkt kollegialt lärande. 

Ta del av deltagares processreflektioner

Tillgängliga statsbidrag

Kompetensutvecklingen uppfyller kraven för statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder för förskolan och för bättre språkutveckling i förskolan.

Om Boken

Mångfaldens förskola : Flerspråkighet, omsorg och undervisning

Genom boken Mångfaldens förskola erbjuds du teoretisk förankring och handfasta exempel från den pedagogiska praktiken. 

Aktuellt