Deltagares processreflektioner

Alla Deltagares processreflektioner Mångfaldens förskola Relevant läsning Övrigt aktuellt

Utvecklingsprocessen i Vivalla – Örebro del 2 hösten 2022

Cummins fyrfältare kap 7. Vi har bearbetat kapitel och modul 7. Cummins fyrfältare används som verktyg på alla förskolor ihop med Marianis… Läs mer

Deltagares processreflektioner

Utvecklingsprocessen i Vivalla – Örebro del 1 hösten 2022

En gemensam plan I Vivalla började vi terminen med att göra en gemensam plan för vårt skolutvecklingsarbete SKUA – Mångfaldens… Läs mer

Deltagares processreflektioner