Aktuellt

Alla Deltagares processreflektioner Mångfaldens förskola Relevant läsning Övrigt aktuellt

Språknätverket i Kalmar bjuder in till föreläsning 

Arbetar du inom förskola, öppen förskola, bibliotek eller barnhälsovård i Kalmar kommun? Måndag den 30 oktober besöker Förskoleutveckling Kalmar för… Läs mer

Övrigt aktuellt

Färsk rapport från Skolfi om språkutveckling och social inkludering

Ett rikt språk är en förutsättning för lärande, men också för delaktighet och social inkludering. Rapporten är ett sätt att… Läs mer

Relevant läsning

Skolverkets lägesbedömning 2023

Skolverkets lägesbedömning visar att den svenska skolan inte ger alla elever samma möjligheter. Skillnaderna mellan elevgrupper och skolor ökar. Elevers… Läs mer

Relevant läsning

En utbildningsdag i förskolan KreaNova

Under drygt ett års tid har förskoleutveckling.nu samverkat med Borås stad och förskolan KreaNova genom webbutbildningen Mångfaldens förskola. Nu var… Läs mer

Övrigt aktuellt

PIRLS: en studie om läsförmåga

De resultatförsämringar som skett fördelas inte jämnt över hela elevpopulationen. Det är framför allt elever som tillhör de mest lågpresterande,… Läs mer

Övrigt aktuellt

Forskare: Bra för ettåring att gå i förskola

Barnomsorg av god kvalité kan bidra till att öka alla barns sociala förmåga och jämna ut skillnaderna mellan barns förutsättningar,… Läs mer

Övrigt aktuellt