Ju mer prat mellan vuxna och barn desto bättre språk

Ju mer prat ett barn får höra, desto bättre blir språkutvecklingen. Det visar en internationell studie av ljudmiljön kring 1001 barn från tolv länder och sex kontinenter. Studien, med deltagande forskare från Stockholms universitet, är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Att barns språkutveckling beror på hur mycket prat barnet får höra är i sig inget nytt. Det banbrytande är att det slår ut tidigare etablerade faktorer som familjens socioekonomiska status, barnets kön, och eventuell flerspråkighet som också har sagts påverka språkutvecklingen. För varje 100 extra yttranden som barnet får höra per timme, säger det själv 27 fler yttranden, visar studien.

– Det innebär att barns språkutveckling kan påverkas på ett enkelt och rakt sätt och inte av faktorer som är svåra att ändra på, som socioekonomisk status. Alla människor kring ett barn kan främja barnets språkutveckling genom att prata. Det säger Ellen Marklund, docent i lingvistik vid Stockholms universitet och en av forskarna i studien.

Metod

Forskarna analyserade över 40 000 timmar inspelad ljudmiljö i omgivningen kring barn i åldrarna 0 till 4 år världen över. Studiens datamängd är därmed mycket större och innehåller mycket mer variation än alla andra tidigare studier. Studien undersöker såväl barn från västerländska industrinationer i Europa och Nordamerika, som barn som växer upp i självförsörjande jordbruks- och samlarsamhällen i Bolivia, Senegal och Papua Nya Guinea.

Barnens språkutveckling mättes genom analys av språkproduktionen, som sträcker sig från tidiga vokaliseringar hos spädbarn till enskilda ord hos småbarn och hela meningar hos barn i förskoleålder. Oavsett i vilket land eller i vilken samhällsstruktur barnen växer upp i gäller att ju mer språklig input barnen får, desto mer främjas deras språkutveckling. Mängden tal kring barnen är det som står starkast i samband med språkutveckling, vid sidan av barnets ålder och eventuellt kliniska faktorer som för tidig födsel eller dyslexi.

Resultat och slutsats

– Flickor lär sig inte snabbare än pojkar. Barn som växer upp med fler än ett språk lär sig inte långsammare. Föräldrarnas bildningsnivå spelar ingen roll. Det som är viktigast för alla barn i världen är att man pratar med dem, konstaterar Iris-Corinna Schwarz, docent i lingvistik vid Stockholms universitet, som också deltagit i studien.

– Det är väldigt goda nyheter både för forskning och praktik. Språket har en central roll i barns utveckling och står i direkt samband med läs- och skrivutveckling och skolprestation. Studiens resultat betyder att vi kan skapa bättre förutsättningar för barns utveckling och lärande genom något så enkelt som att prata med barnet. Framtida studier bör titta på hur träningsprogram för föräldrar och förskolepersonal kan ge effekt på mängden tal omkring barnet och på så sätt främja språkutvecklingen, säger Iris-Corinna Schwarz.

Läs studien Everyday language input and production in 1001 children from six continents i PNAS: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2300671120

Forskning & annat relevant