Forskning & annat relevant

Alla Deltagares processreflektioner Forskning & annat relevant Övrigt

Förskolor i socioekonomiskt svagare områden

I Skolinspektionens rapport ”Huvudmäns och rektorers arbete för kvalitet i undervisning på förskolor i socioekonomiskt svagare områden” framkommer brister i… Läs mer

Forskning & annat relevant

Utveckla ditt barns språk! Ett nytt informationsmaterial från Skolverket.

Materialet riktas till vårdnadshavare och handlar om barns språkutveckling under de första levnadsåren. Skolverket vill med detta material att vårdnadshavare… Läs mer

Forskning & annat relevant

Rapport från Skolfi om språkutveckling och social inkludering

Ett rikt språk är en förutsättning för lärande, men också för delaktighet och social inkludering. Rapporten är ett sätt att… Läs mer

Forskning & annat relevant

Skolverkets lägesbedömning 2023

Skolverkets lägesbedömning visar att den svenska skolan inte ger alla elever samma möjligheter. Skillnaderna mellan elevgrupper och skolor ökar. Elevers… Läs mer

Forskning & annat relevant

PIRLS: en studie om läsförmåga

De resultatförsämringar som skett fördelas inte jämnt över hela elevpopulationen. Det är framför allt elever som tillhör de mest lågpresterande,… Läs mer

Forskning & annat relevant

Forskare: Bra för ettåring att gå i förskola

Barnomsorg av god kvalité kan bidra till att öka alla barns sociala förmåga och jämna ut skillnaderna mellan barns förutsättningar,… Läs mer

Forskning & annat relevant

Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer… Läs mer

Forskning & annat relevant