De resultatförsämringar som skett fördelas inte jämnt över hela elevpopulationen. Det är framför allt elever som tillhör de mest lågpresterande, som har lägst grad av hemresurser, som inte alltid talar svenska i hemmet och som dessutom går på skolor där elevsammansättningen med avseende på hem­resurser är låg, som genomgående försämrat sina resultat i genomsnitt. Detta samtidigt som elever på den motsatta sidan av spektrumet inte har försämrat sina resultat.

Forskning & annat relevant