Materialet riktas till vårdnadshavare och handlar om barns språkutveckling under de första levnadsåren. Skolverket vill med detta material att vårdnadshavare ska få inspiration, ökad kunskap och redskap för att främja barnets språkutveckling. 

Förskoleutveckling anser att även förskolans personal kan ha nytta av att läsa och samtala om innehållet i stödmaterialet. Barns flerspråkighetsutveckling berörs också i stödmaterialet. 

I det här materialet kan du läsa om

  • hur barn utvecklar språk (i plural)
  • din roll som vårdnadshavare
  • förskolans betydelse för språkutvecklingen.
Relevant läsning