I Skolinspektionens rapport ”Huvudmäns och rektorers arbete för kvalitet i undervisning på förskolor i socioekonomiskt svagare områden” framkommer brister i förskolornas kvalitet, vilket får allvarliga konsekvenser i arbetet med förskolans kompensatoriska uppdrag. Följ länkarna nedan för att läsa rapporten i sin helhet eller en sammanfattning och kommentarer om resultatet. 

Forskning & annat relevant