Skolverket

Skolverkets lägesbedömning visar att den svenska skolan inte ger alla elever samma möjligheter. Skillnaderna mellan elevgrupper och skolor ökar. Elevers socioekonomiska bakgrund har fått allt större betydelse för deras kunskapsresultat. Många elever fortsätter att halka efter i kunskapsutveckling och varje år lämnar var sjunde elev grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan.

Lägesbedömningen rör skolan men innehållet berör i allra högsta grad även förskolan.

Forskning & annat relevant