Det kom ett mejl till Förskoleutveckling från en förskollärare som arbetar med modul 7 i webbutbildningen Mångfaldens förskola. Kanske fler pedagoger reflekterat över liknande frågor och är intresserade av att ta del av förskollärarens frågor och Förskoleutvecklings svar.

Hej!

 Fråga:

Jag hjälper till att driva nätverk på min arbetsplats. Just nu fördjupar vi oss i begreppen berätta, beskriva och beskriva med olika uttrycksformer. Frågor angående innebörden av orden återge och återberätta har uppstått i våra diskussioner. Finns det en distinkt skillnad mellan ordens betydelse? Eller är de helt synonyma?

Svar:

Det beror på vilken ”genreskola” man utgår från. I boken Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken skiljer vi författare på att återge något, t.ex. en händelse från morgonen, och att berätta/återberätta (narrativ) ”Det var en gång …”.

Språkliga förmågan återgivande behöver inte innehålla en komplikation/ett dilemma utan den kan byggas upp enbart genom händelser i kronologisk ordning. ”Först borstade jag tänderna och sen klädde jag på mig och sen …”

Berättelsen (en narrativ) innehåller en komplikation/ett problem/dilemma. En berättelse kan innehålla både personliga och fiktiva händelser. Att återge något och att återberätta görs i dåtid/preteritum vilket innebär en viss grammatisk komplexitet i förhållande till berätta i presens/nutid. ”Igår åkte vi till badhuset och det var roligt” (återgivande). ”Först bodde hundarna på en ö och sen tog de båten till en annan ö” (en narrativ, återberättande).

Återge och berätta/återberätta hör dock till samma familj, ”Berättarfamiljen”, och de är nära varandra i struktur och uppbyggnad.  Det är inte superviktigt att skilja dem åt. Du kan istället för att säga till barnen ”nu ska ni få återge händelser från i morse, säga ”nu ska ni få berätta om er morgon”. Ni vet dock att de språkliga förmågorna har lite olika syften och uppbyggnad.

Fråga:

Jag har försökt söka svar på det här men blir inte riktigt klok på detta. Är det .t.ex. lika rätt att skriva; Hon återgav filmens handling som Hon återberättade filmens handling… när det handlar om en film som någon precis sett?

Svar:

 Det beror lite på vad det är för film. Är det t ex en dokumentär kan det vara återgivande eller historiskt återgivande eftersom den inte behöver innehålla steget komplikation/problem/dilemma som i en narrativ. Filmen kan t ex. handla om händelser i någons liv eller ett återgivande av historiska händelser. Är det en narrativ, en filmberättelse, är det berättande eller återberättande. I praktiken spelar det inte heller här så stor roll om man säger berätta/återberätta eller återge eftersom det är språkliga förmågor (genrer) som är nära varandra och hör till samma familj.

Det är mindre bra om vi alltid säger ”berätta” fast det egentligen handlar om att beskriva, resonera, förklara eller argumentera. Alltså genrer/språkliga förmågor från andra genrefamiljer, med andra syften.

 Fråga:

Eller heter det kanske återberätta först när någon t.ex. delger sin kompis innehållet i en film som personen inte själv sett utan enbart hört någon annan berätta om tidigare?

Svar:

 Berättar gör vi oftast i presens. ”Det ringer på dörren och utanför står …” Om jag delger en kompis innehållet i en film blir det oftast automatiskt ett skifte till dåtid, ett återberättande. ”Jag såg en film som handlade om en drake…”. Skillnaden egentligen om det är återberätta eller återge handlar om vilken typ av film det rör sig om. Är det verkliga händelser som återges eller en fiktiv berättelse som kanske bygger på både verkliga och fiktiva händelser?

 Mycket av det vi gör i förskolan handlar om berättelser/berättande (när vi läser högt t ex), eller återberättande i dåtid (när vi återberättar vad vi läst eller sett på film). Vi uttrycker oss också ofta via den återgivande språkliga förmågan när vi återger (kan bytas mot berättar) personliga händelser från förskolan eller vad vi varit med om hemma.

 Tack för intressant undervisning i modul 7. Ha det fint!

Fanny Elliott

Leg. förskollärare och nyckelperson
Ekhagens förskoleområde
Jönköping 

Deltagares processreflektioner