Aktuellt

Alla Deltagares processreflektioner Mångfaldens förskola Relevant läsning Övrigt aktuellt

Förskollärare kompetensutvecklas genom ”Mångfaldens förskola”

Tidningen Förskolan har intervjuat förskollärare om hur de fördjupar sig i yrket och en av de intervjuade förskollärarna beskriver arbetet… Läs mer

Mångfaldens förskola

Jönköping och Mångfaldens förskola

19 april föreläste Förskoleutveckling om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på Högskolan i Jönköping. Det var ett stort gäng som deltog… Läs mer

Övrigt aktuellt

Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer… Läs mer

Övrigt aktuellt

TAKK för flerspråkiga barn

Vi vill tipsa om följande artikel av Eva-Kristina Salameh om TAKK och om brist- och resursperspektiv i mötet med flerspråkiga… Läs mer

Relevant läsning

Utvecklingsprocessen i Vivalla – Örebro del 2 hösten 2022

Cummins fyrfältare kap 7. Vi har bearbetat kapitel och modul 7. Cummins fyrfältare används som verktyg på alla förskolor ihop med Marianis… Läs mer

Deltagares processreflektioner

Utvecklingsprocessen i Vivalla – Örebro del 1 hösten 2022

En gemensam plan I Vivalla började vi terminen med att göra en gemensam plan för vårt skolutvecklingsarbete SKUA – Mångfaldens… Läs mer

Deltagares processreflektioner

S vill införa språkkrav för förskolepersonal

Artikel från Aftonbladet om hur Socialdemokraterna vill införa språkkrav för förskolepersonal.

Övrigt aktuellt

Förskoleplikt för att stärka barns språkförmåga i svenska?

En debatt är högst aktuell på nationell nivå i samhället och på lokal nivå, i kommunerna, som rör förskoleplikt för… Läs mer

Övrigt aktuellt