Förskoleutveckling uppskattar när ni hör av er och berättar hur det går för er! I det här inlägget får vi en liten rapport från Kungsbacka kommun som nyligen startat webbutbildningen Mångfaldens förskola.

”Jag vill bara höra av mig och säga att vi är väldigt nöjda! Vi hör bara positiva saker från våra förskolor, så vi har höga förväntningar på att det här kommer att göra reell skillnad i undervisningen och för barnen. Vi har ju ganska många förskolor som är inne i plattformen redan, men en hel del planerar att påbörja nästa höst. Vi ska snart börja planera för hur de ska förbereda sig under våren. Det ser vi fram emot!”


Pernilla Holmberg
Språk-, läs- och skrivutvecklare i Kungsbacka kommun

Deltagares processreflektioner