Förskoleutveckling uppskattar så mycket att höra från er som leder processerna kring Mångfaldens förskola. Ta gärna del av inlägg från två kommuners administratörer. 

Vivalla tuffar fram stabilt

Med hälsningar från Vivalla förskoleområde nu när vi närmar oss terminsslut kan vi berätta att det inte är några svårigheter att få till arbetet med Mångfaldens förskola. Vi har en bra plan för det. Vi är så glada och alla pedagoger är otroligt engagerade.

Vi ser främst Mångfaldens förskola som ett förhållningssätt och inte en metod och vi har fått ett gemensamt språk som alla är så glada för.

Vår kvalitet har verkligen höjts och vi ser redan resultat, det är så roligt. Vi är nu inne i en process att skapa ett nytt nu-läge, det känns väldigt spännande!

//Rektorerna i Vivalla, Örebro

Sölvesborgs stöttande organisation

Jag tänkte dela med mig av hur vi i Sölvesborg har gått tillväga. Vi har några områden som arbetat mer utifrån boken Mångfaldens förskola trots att mångfalden där inte är så stor. Vi anser att det inte spelar någon roll då det är mycket förhållningssätt och kunskaper och förståelse det handlar om.

Jag har i rollen som admin, kvalitetspedagog och SLS (språk- läs och skrivutvecklare) läst och bearbetat moduler och kapitel som jag sedan valt att göra nedslag i. Alla har läst kapitlet i fråga och gjort läsloggar som diskuteras. Jag väljer ut filmsnuttar från Förskoleutvecklings föreläsningar i modulerna och från extramaterialet (ibland även från Läslyftet) och plockar ut händelser från verksamheten som jag sätter i ett teoretiskt sammanhang för att alla ska få större förståelse. Sedan provar och dokumenterar personalen mellan gångerna för att det ska få fäste och för att det är sådant som vi ändå ska göra.

Vi tycker att detta har varit ett bra sätt att stötta förskolepersonal som inte är vana att läsa så mycket teoretisk text och de begrepp som vi stöter på kan vi tillsammans förklara och tolka. Det får hellre ta lite tid både i förberedelserna och hur fort vi går fram, det viktiga är att saker sätter spår för barnen och att vi inte återgår till det vanliga när våra möten är slut.

Jag vill dela detta för att visa att man kan tänka på flera sätt.

Pernilla Wantzin
Kvalitetspedagog
Sölvesborgs kommun

Deltagares processreflektioner