Arbetar du inom förskola, öppen förskola, bibliotek eller barnhälsovård i Kalmar kommun?

Måndag den 30 oktober besöker Förskoleutveckling Kalmar för en föreläsning om flerspråkiga barns språkutveckling och lärande. Uppdraget genomförs inom ramen för Bokstart, med stöd av Kulturrådet.

Kontakta Anna Hasselblad för mer information och anmälan. Anna.hasselblad@kalmar.se

Foto: Studentlitteratur/Juliana Fälldin. 
Övrigt