Låt det ta tid!

Vi blev än mer inspirerade att gå in i utbildningen efter handledningstillfället och dina ord om att det får ta tid landade väl hos oss alla. Vi hade tänkt så på förhand men det var ändå skönt att få det bekräftat. 

Läs fördjupat och samtala!

Innehållet i kapitlet vi läste till handledningstillfället fick snabbt igång diskussionerna och det var intressant att höra vilka delar man fastnat lite extra för, vissa gemensamma, andra olika.  

Det som lyftes i samtalen var bland annat detta.

  • Beskrivningen av de första tusen dagarna i barnens liv, med tyngdpunkten på vikten av utbildningen för de yngsta barnen i förskolan.
  • Funderingar kring hur vi arbetar kompensatoriskt, hur ger vi alla barn det just de behöver? 
  • Likvärdighet är ett begrepp vi ofta använder, men vad står det för egentligen och kopplar vi det till det kompensatoriska uppdraget?
  • Språkmål och språklig förmåga. Vad innebär det i praktiken?
  • Kommunikation utifrån olika aspekter, i samverkan med vårdnadshavare, i observationer, hur tolkar vi, och möjliggör, ordlös kommunikation? 
  • Implicit och explicit undervisning, hur gör vi utifrån Lpfö18?

Samtalen utifrån utvalda kapitel ledde till många nya frågor och så kommer det nog att bli under hela processen. Intressant och utvecklande!

Nu kör vi!

Nu kör vi igång med alla medarbetare på måndag och tisdag nästa vecka då vi har planeringsdagar. Vi har lite olika planer för upplägg, men tänker också att det ger sig efter vägen. Samtliga rektorer, processledare och verksamhetschef är förväntansfulla och vill nu komma igång.  

Hälsningar
//Chefer och rektorer i Fagersta

Deltagares processreflektioner