Pedagog Örebro har recenserat boken Mångfaldens förskola. Här är ett utdrag från artikeln.

Jag läser boken Mångfaldens förskola och det är en fras som stannar kvar länge hos mig och det är Språk är makt. Arbetet med att utveckla och stötta varje barns språkutveckling är så oerhört viktigt, inte bara för att de ska ha det bra och utvecklas på förskolan utan för att de sedan ska lyckas i skolan och som vuxna ha en god självkänsla och känna sig delaktiga i samhället.

Gunilla Eriksson Bergström, Pedagog Örebro
Övrigt