Jag heter Anna och jobbar som förskollärare och utvecklingsledare på en av Örebros förskolor i den mångkulturella stadsdelen Vivalla. 

På vår förskola arbetar flera flerspråkiga pedagoger som har svenska som andraspråk. Vi har också pedagoger som av andra anledningar tycker att det är svårt med akademisk text. 

Nu har vi arbetat med ”Mångfaldens förskola i två år i olika mötesforum och på olika sätt. Ganska snabbt upptäckte vi att formen lässtuga var uppskattad av flera pedagoger.  

Vi turas om att läsa högt för varandra från olika textavsnitt i boken eller artiklar som finns i extramaterialet. Alla följer med i texten i sin egen bok. Vi stannar upp och diskuterar ord eller begrepp som känns svåra eller bara hur vi tolkar en del av texten. Vi delar associationer och egna erfarenheter från vår vardag i förskolan eller livet. Även filmerna kan vi jobba med på detta sätt. Korta stopp och små resonemang. 

Det har varit uppskattat och det har blivit högt till tak. Även jag som har svenska som förstaspråk och som har förberett mig extra eftersom jag håller i träffarna, tycker att jag får en djupare förståelse för innehållet när vi läser och stannar upp tillsammans. 

Så prova att läsa högt tillsammans om ni inte gjort det förut. Det kanske känns lite pinsamt eller ovant först, men i liten grupp är det väldigt givande. 

Tack för mig!

Anna Lidell-Olsson
Utvecklingsledare Örebro 

Deltagares processreflektioner