SVT

En debatt är högst aktuell på nationell nivå i samhället och på lokal nivå, i kommunerna, som rör förskoleplikt för barn med ”bristfällig” svenska. Hur ser ni på de förslag som lyfts fram gällande frågan om obligatorisk förskola för att stärka svenska språket bland barn i förskoleåldern? För- och nackdelar? För eller emot?

Övrigt