Vi Lärare

Tidningen Förskolan har intervjuat förskollärare om hur de fördjupar sig i yrket och en av de intervjuade förskollärarna beskriver arbetet med boken och webbutbildningen ”Mångfaldens förskola”

Övrigt