Nu kan du anmäla dig till årets viktigaste utbildningsdag om interkulturellt arbete i förskolan : Interkulturell Förskola

Ämnen som kommer behandlas under dagen är bland annat hur man utformar aktiviteter och undervisning för flerspråkiga barn som har språkstörning, hur man bygger förtroende och skapar relationer med föräldrar genom ett interkulturellt förhållningssätt och hur man kan främja barns förståelse för värdet av mångfald och demokrati genom normkritisk pedagogik i områden där svensk kultur är normen.

DATUM: 28 september 2022

Plats: Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt

Övrigt