19 april föreläste Förskoleutveckling om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på Högskolan i Jönköping. Det var ett stort gäng som deltog aktivt från Förskoleförvaltningen, rektorer, specialpedagoger och pedagoger med olika utvecklingsuppdrag. Högskolan leder en utbildningsinsats där boken Mångfaldens förskola är en av kursböckerna.

Tack för inbjudan högskolan i Jönköping!

Övrigt