Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Artikel i Pedagog Örebro om Vivalla förskolornas satsning på språk och kunskapsutveckling genom bland annat vår webbutbildning utifrån boken Mångfaldens förskola – Flerspråkighet, omsorg och undervisning.

”I det mångkulturella bostadsområdet Vivalla är det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i förskolan av största vikt. Förskolorna i Vivalla jobbar därför systematiskt med moduler kring boken Mångfaldens förskola – Flerspråkighet, omsorg och undervisning och har redan sett flera positiva effekter av arbetet ”

Övrigt