Detta är text från skolverkets hemsida

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det får användas till att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan, att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan och till kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Övrigt