Jag som rektor leder nätverk utifrån modulerna med barnskötare med varierande kunskaper i svenska. Det är jättekul, men utmanande. Det är väldigt bra instruktioner i varje modul som gör att jag inte behöver så lång förberedelsetid. Vi stannar upp och pratar om begrepp hela tiden och en framgångsfaktor är att närläsa, ja att läsa tillsammans överhuvudtaget. Vi kommer arbeta med stöttningskapitlet under hela läsåret. Det är så bra!

Jag håller i nätverket digitalt men barnskötarna från samma förskola sitter tillsammans. Vi träffas en gång i månaden. Jag dokumenterar lite och så pratar vi om det när vi ses (live eller digitalt).

Rektor leder nätverk för barnskötare i Södertälje
Deltagares processreflektioner