Jag arbetar som pedagogisk verksamhetsutvecklare på en förskola i Göteborg. Vi deltar i  utbildningen SOKA, där vi läser boken Mångfaldens förskola. 

Det är en helt fantastisk bok och varje gång jag läser något i boken blir jag så glad och lycklig. 

Författaren skriver på ett sätt som jag känner att alla pedagoger hos oss kan ta till sig av och när vi diskuterar blir det ett djup som vi tidigare inte hamnade i. 

Alla pedagoger känner att de blir inspirerade och får nya tankar och utmaningar i sin pedagogiska roll. Ett engagemang som inte varit så påtaglig tidigare. Det är så värdefullt. 

Situationen ute på fältet är inte enkel och den har verkligen förändrats över tid och pedagogerna står för många utmaningar, då blir detta än mer värdefullt. Att få diskutera/ reflektera med sina kollegor, få en samsyn och verktyg att jobba med. 

Vi jobbar väldigt sakta och suger in allt så gott det går. Bryter ner ord och diskuterar. Förhållningssätt ….Det ger energi. 

Så ett stort tack för allt Mångfaldens förskola bidrar till. Materialet till boken i webbplattformen är också så värdefullt och de inlästa kapitlen underlättar verkligen för en del pedagoger och det gör att de blir mer aktiva än tidigare. Så bra!

Maria Söderbäck Kirksaether · ​Pedagogisk verksamhetsutvecklare i Göteborg 
Deltagares processreflektioner