Vad gör man när förutsättningarna för ett arbetslag att kompetensutvecklas inom Mångfaldens förskola är riktigt dåliga på grund av sjukskrivningar och andra faktorer som gör det tufft? Jag som rektor försöker stötta arbetslaget genom att skriva en enkel planering där jag föreslår vad de kan göra under den veckan utifrån var vi befinner oss i Mångfaldsarbetet. Jag hjälper dem att avgränsa samtidigt som jag säkerställer att något ändå sker trots att personal är borta.

Rektor i Borås stöttar arbetslagen
Deltagares processreflektioner