Detta är ett utdrag från kunskapsöversikten

En kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskolan.

Bristande likvärdighet i svensk förskola är ett stort problem, och allra mest drabbar det barn i socioekonomiskt utsatta områden och barn med utländsk bakgrund. Många förskolor kämpar med att hitta arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling. Ifous tog därför initiativ till denna kunskapsöversikt som är tänkt att ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och en fingervisning om inom vilka områden det finns behov av ytterligare forskning och utveckling.

Forskning & annat relevant