Cummins fyrfältare kap 7.

Vi har bearbetat kapitel och modul 7. Cummins fyrfältare används som verktyg på alla förskolor ihop med Marianis fyrfältare, som tankeverktyg. De båda ingår nu i vårt stöd/arbetsmaterial som alla använder i det systematiska kvalitetsarbetet, som vi jobbar med varje vecka på resp. arbetslags reflektionstid.

Arbetsgrupper med ansvar för att ligga steget före

Vi har arbetsgrupper som ansvarar för varje kapitel så vi har en plan framåt hela tiden.

Just nu är vi i kapitel 4 men har grupper (ca 3 utvecklingsledare i varje grupp) och en plan för kapitel 5 och 6. Där skriver vi också in vilka effekter vi förväntar oss av resp. kapitel/modul.

Effekt modul 4 ser ut så här:

Effekt på kort sikt: Alla pedagoger arbetar utifrån en medvetenhet om skillnaden mellan lotsning/hjälp och stöttning, vilket leder till att barnet utvecklar nytt tänkande, ny förståelse, nytt kunnande och klarar att göra nya saker.” 

Förskollärare fördjupar sig i begreppen exekutiva förmågor och funktioner, som en del i skolutvecklingsarbete SKUA – Mångfaldens förskola. Vår specialpedagog har gjort en PP som hon använder när hon hjälper pedagogerna att fördjupa resonemanget efter att vi läst och tittat på filmerna i modul 4. Mycket intressant och utvecklande!

Ett mål i utvecklingsplanen

Ett av målen i vår utvecklingsplan ser ut så här:

I juni 2024 har Vivalla förskolor ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som genomsyrar utbildningen och som vilar på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet   

Så här ska det se ut på våra förskolor när målet är nått (delmål):  

  • alla pedagoger har ett interkulturellt förhållningssätt  
  • lärmiljöerna är inbjudande, tydliga och stimulerar till språk och kommunikation  
  • alla pedagoger använder bildstöd och stödtecken  
  • alla pedagoger har kunskap om vad stöttning innebär och använder det som förhållningssätt i utbildningen 
  • alla pedagoger bidrar till en varm, relationell miljö och arbetar utifrån höga förväntningar på barnen 
  • alla pedagoger är medvetna om och arbetar utifrån interaktionens betydelse för barnens socialisation, lärande och utveckling 
  • alla pedagoger har kunskap om andraspråksutveckling och  
  • alla pedagoger arbetar medvetet för att utveckla både vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk hos barnen 
Deltagares processreflektioner