Boken

Mångfaldens förskola erbjuder forskningsförankrat och handfast stöd till förskolan.

Kompetensutveckling

Flexibla digitala utbildningsinsatser och ”utbildningspaket”

Utifrån boken Mångfaldens förskola: Flerspråkighet, omsorg och undervisning erbjuder vi kompetensutveckling. I 15 digitala moduler går vi igenom bokens kapitel från teori till praktik och innehållet fördjupas genom kollegialt lärande. Ni väljer om ni önskar genomföra alla moduler eller enbart några få, sett till era specifika behov och mål. En rekommendation är att varje modul genomförs under en längre tid för en reell effekt i den pedagogiska praktiken och för barns lärande och utveckling. Allt utbildningsmaterial är digitalt med filmer, text och olika övningar.

Deltagares processreflektioner

Läs mer om andras erfarenheter och upplägg

Kompetensutveckling

Fristående resurser

Här har vi samlat fördjupande föreläsningar och inlästa kapitel som komplement till webbutbildningen Mångfaldens förskola.

Aktuell kunskapsöversikt

En kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskolan

Ny studie med start i januari 2023

Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan.

Aktuellt