Under vårterminen jobbar vi i Vivalla med kapitel 6, med kapitel 4 och 5 i färskt minne såklart. Kapitel 6 känns mest som en förlängning av kapitel 4 och 5.

I kapitel 6 finns en hel del ”svåra ord” och en ganska komplicerad text. Vi jobbar just nu ganska mycket med att ”närläsa” och att läsa tillsammans och ha så kallade ”lässtugor”. I lässtugorna träffas de pedagoger som behöver extra mycket stöd och som inte oftast inte har svenska som modersmål själva. De leds av våra utvecklingsledare som är ”läsledare”.

Under mars månad träffades alla pedagoger i olika grupper inom respektive förskola eller områdesgrupp (vi rektorer har ju var sitt område, Vivalla 1,2 o 3).

Förskola 1

På en förskola träffade vi förskollärare och barnskötare för sig och har jobbat med kapitel 6 men på lite olika vis beroende på yrkesgrupp.

På fotot ovan syns några förskollärare en tidig måndagsmorgon kl. 7.30 som läser sidorna i kapitel 2 (38-40) och sen vidare i kapitel 6, högt i grupp. De turas om att läsa högt för varandra och stannar upp och reflekterar under tiden. Det ger verkligen fördjupad insikt och utvecklande reflektioner att göra så.

På barnskötarträffen hade alla läst innan och sen valde de ut vissa meningar de ville prata mer om och för att sen kunna koppla till egna exempel. Där blev det en hel del prat om hallsituationen på sidan 105 och hur vi kan stötta varandra i liknande situationer på vår förskola. Det var en ganska hög igenkänning på just den situationen. 

Förskola 2

På en annan förskolas ”pedagogiska konferens” – dvs med alla yrkeskategorier – gick det till så här:  (Rektor leder träffen)

Vi utgick från artikeln om varmprat samt sidorna 109-111 i boken. 

Rektor gav gula post-it till alla som därefter fick skriva vad varmprat är… därefter fick var och en gröna post it-lappar och de skrev då i vilka situationer under en dag/vecka som de erbjuder/får till varmprat.

Vi satte sedan upp lapparna på väggen och diskuterade först vad det är och därefter i vilka situationer varmprat förekommer.

Det var väldigt positiva tankar efteråt. Alla var nöjda med övningen som fick dem att tänka till och samtidigt fundera över vilka fler situationer vi behöver få till varmprat i. 

Några tyckte det var svårt att förstå hur man skulle tolka begreppet, för några var det enklare. Väldigt bra med post-it-lapparna och uppgiften efteråt. 

Planeringen för det finns i den planering som är gjord åt alla för kap 6 (se planeringen här).  

Arbetslagen har till mellanrumsuppgift att under vårterminen någon gång välja ut ett barn att varmprata mer med under veckas tid för att sedan ihop med arbetslaget reflektera över om det gör någon skillnad i relation/beteende. 

Förskola 3

På en annan förskolas barnskötaträff närläste rektor och barnskötarna s. 109-111, det handlade om EPA och hur man kan använda den modellen i förskolan.

Detta stycke ger oss i förskolan en stor utmaning! Ett nytt sätt att tänka kring hur man kan ordna med samtal och ”tanketid” för barnen.

Vi läste högt en del i taget och resonerade tillsammans om det vi läst. Sedan fick barnskötarna själva göra en (E)PA, dvs de fick prata i par/trios om hur man skulle kunna introducera EPA med barnen, i vilka sammanhang och hur man skulle kunna göra. Därefter lyssnade vi på det grupperna samtalat om och fortsatte sedan samtala utifrån det.

Några konstaterade att de har ett spel som man kan använda för att skapa lite EPA-liknande situationer, Vem där. Om det är tre som spelar spelet så får två barn tänka själva och tillsammans för att komma på vem det är som döljer sig bakom den tredjes kort.

Vi konstaterade också att man nog behöver introducera EPA-modellen på ett bra sätt och göra det om och om igen för att formen ska kunna fungera i en barngrupp. De pratade om att modellera genom att skådespela med kollegorna, ha bildstöd som visar när det är dags att tänka själv, i par eller alla tillsammans. Men också att det kändes svårt och utmanande.

Vid en tidigare träff närläste barnskötarna sidorna om varmprat och hade samtal utifrån det, så de var lite påklädda när de kom till den pedagpogiska konferensen sen (till vilken de också läst artikeln om varmprat)  

Vi bifogar vår gemensamma plan för kapitel 6 samt önskade effekter av samma kapitel. En plan och en eller två effekter finns till alla kapitel vi jobbar med. Innan vi på börjar en ny modul/nytt kapitel har en arbetsgrupp gjort i ordning detta i god tid innan. Mål, delmål och effekter går vi alltid igenom med alla på (i stort sett) alla studiedagar samt våra fördjupningsdagar. Så minst 2 ggr/termin påminns alla om ”vart vi är på väg”.  

Vivallas plan för kapitel 6

Nedan finns länkar till vår gemensamma plan för kapitel 6 samt önskade effekter av samma kapitel. En plan och en eller två effekter finns till alla kapitel vi jobbar med. Innan vi på börjar en ny modul/nytt kapitel har en arbetsgrupp gjort i ordning detta i god tid innan. Mål, delmål och effekter går vi alltid igenom med alla på (i stort sett) alla studiedagar samt våra fördjupningsdagar. Så minst 2 ggr/termin påminns alla om ”vart vi är på väg”. 

Tidigare reflektioner från Vivalla

Deltagares processreflektioner