admin

Alla Deltagares processreflektioner Forskning & annat relevant Övrigt

Utvecklingsprocessen i Vivalla – Örebro del 2 hösten 2022

Cummins fyrfältare kap 7. Vi har bearbetat kapitel och modul 7. Cummins fyrfältare används som verktyg på alla förskolor ihop med Marianis… Läs mer

Deltagares processreflektioner

Utvecklingsprocessen i Vivalla – Örebro del 1 hösten 2022

En gemensam plan I Vivalla började vi terminen med att göra en gemensam plan för vårt skolutvecklingsarbete SKUA – Mångfaldens… Läs mer

Deltagares processreflektioner

S vill införa språkkrav för förskolepersonal

Artikel från Aftonbladet om hur Socialdemokraterna vill införa språkkrav för förskolepersonal.

Övrigt

Förskoleplikt för att stärka barns språkförmåga i svenska?

En debatt är högst aktuell på nationell nivå i samhället och på lokal nivå, i kommunerna, som rör förskoleplikt för… Läs mer

Övrigt

Språkutvecklande förskola

En kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskolan. Bristande likvärdighet i svensk förskola är ett stort problem, och allra mest drabbar… Läs mer

Forskning & annat relevant

Stort sug efter mångfaldsbok

Anniqa Sandell Ring vill med sin bok ­”Mångfaldens förskola – flerspråkighet, ­omsorg och undervisning” ge förskolepersonal­ stöd, tips och fakta om… Läs mer

Övrigt

Nytt bidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det får användas till att möjliggöra att barngrupperna… Läs mer

Övrigt

Nytt bidrag för bättre språkutveckling i förskolan

Statsbidraget ska gå till att stärka språkutvecklingen i svenska i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk… Läs mer

Övrigt

Flerspråkighet i förskolan – en demokratisk fråga

I dagens förskola finns många barn med ett annat modersmål än svenska. Att ge små barn, oavsett bakgrund, möjlighet att… Läs mer

Övrigt

Så kan förskolan arbeta språkutvecklande

Förskolor kämpar dagligen med att rusta alla barn i svenska språket. Men en sammanställning över vilka arbetssätt som är mest… Läs mer

Forskning & annat relevant